Werkwijze

Bij zowel individuele coaching, teamcoaching als Workshops-op-maat, wordt er gewerkt in drie fases:

 1. De oriëntatie- & analysefase
 2. De uitvoeringsfase
 3. De evaluatiefase

In de oriëntatie- en analysefase worden in nauwe samenwerking met de opdrachtgever de verbeterpunten vastgesteld, de doelstellingen bepaald en een eerste begeleidingsplan opgesteld. Bij dit begeleidingsplan wordt ook een offerte opgemaakt voor de uitvoeringsfase.

Na akkoord op zowel begeleidingsplan als de offerte, kan de uitvoeringsfase worden gepland en uitgevoerd. Hierbij worden ook tussentijdse evaluaties ingepland, zodat tussentijds bijgestuurd kan worden in het begeleidingsplan.

Na afloop van de uitvoeringsfase volgt een evaluatie met zowel deelnemers als ook de opdrachtgever.

Enkele van onze opdrachtgevers:

 • TU Delft
 • TNO
 • LUMC
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van economische Zaken
 • Erasmus Universiteit
 • Klaverblad Verzekeringen
 • Accezz International
 • Evita Thuiszorg
 • Basisschool Het Palet
 • Basisschool De kring
 • IKW
 • Stichting Perspektief
 • Elenchis
 • Netwerk Palliatieve Zorg Delft-Westland-Oostland
 • Sensoor