Teamcoaching

Een aanpak waarbij zowel het functioneren van het team, het identificeren van de problemen en het bepalen van de doelen onderdeel van de coaching kunnen zijn. De stappen tijdens het coachingsproces worden aangepast aan hetgeen het team nodig lijkt te hebben om optimaal veranderingsbereid te zijn en hun zelfoplossende en -sturende vermogens te kunnen ontwikkelen en in te zetten.

De teamcoaching trajecten worden samen met de opdrachtgever vormgegeven, (tussentijds) geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Alles zodat het team de doelstellingen kan behalen en er een feestje kan worden gevierd!